Articole

Coccidioza, salmoneloza ?i viermii, trei probleme majore în cresc?torii


Coccidioza

Pe lâng? trichimonoz?, coccidioza este cel mai frecvent endoparazit protozoar prezent la porumbei. Coccidia tr?ie?te în intestinul sub?ire ?i la fel ca ?i trichimonoza este considerat un factor cauzator de boal?. Asta înseamn? c? este un indicator al rezisten?ei organismului. Coccidia apare în general la pui. Indic? nivel sc?zut al imunit??ii, stress, infec?ii colaterale, parazi?i intestinali sau o proast? organizare a cresc?toriei. Ast?zi, relevan?a coccidiozei ca o boal? care apare spontan este destul de sc?zut?. Cu toate acestea, poate fi un motiv important pentru o pierdere poten?ial? a condi?iei.

Germen:

Bacteriile coccidian la porumbei sunt protozoare de tip Elimeria spp care se reproduc în celulele epiteliale ale intestinului sub?ire. Porumbeii tr?iesc în echilibru cu coccidian, atâta timp cât sunt s?n?to?i nu prezint? simptome. Ei se infecteaz? ingerând ovocitele din excremetele porumbeilor infecta?i. Este important de ?tiut c? doar ovocitele sporulate sunt invazive. Aceasta înseamn? c? numai ou?le care s-au dezvoltat în mediul înconjur?tor pot provoca o boala. Perioada de incuba?ie este între 24 si 48 de ore. Acesta este motivul pentru care o cur??are regulat? ?i aprofundat? a crescatoriei este foarte important? în combaterea r?spândirii coccidiei. În cazul în care imunitatea este sc?zut? boala poate deveni acut?, cauzând diaree, probleme cu ingestia, dezhidratare ?i pierderea excesiv? a greut??ii.

Simptome:

• Primele simptome sunt pot fi excremente moi, apoase de culoare verzuie, câteodat? chiar diaree cu pete de sânge.
• Penaj zbîrlit
• Pierderea condi?iei fizice
• Pierderea poftei de mîncare
• Pierdere în greutate

Diagnosticare:

Examinarea materiilor fecale la microscop

Tratament:

Ad?uga?i 2 g de Gambakokzid RO într-un litru de ap? de baut timp de 7 zile. Dup? prima zi de tratament ?i dup? încheierea tratamentului este recomandat ca porumbarul s? fie dezinfectat utilizând Eimeran.

Salmoneloza

Salmoneloza este o amenin?are major? pentru orice cresc?tor de porumbei. Boala declan?eaz? o serie întreag? de daune în porumbar. În plus nu este u?or de a detecta boala. Mul?i dintre transmi??tori (porumbeii infecta?i f?r? simptome) nu secret? bacteriile în mod permanent, ci intermitent la intervale de câteva zile. A?adar materiile fecale examinate ale porumbeilor infecta?i pot s? dea rezultate negative, ceea ce este gre?it. În acest caz este cu atât mai greu s? sc?pa?i de boal?. Bacteriile salmonella se pot ascunde în interiorul celulelor. În acest fel sunt ferite de orice antibiotic si totodat? de sistemul imunitar al porumbelului. De aceea pentru combaterea bolii e necesar un tratament care se întinde pe perioada câtorva ani.


Germeni:

Enterica Salmonella Typhimurium varianta Copenhaga este un bacil gram-negativ mobil. Aceast? varia?ie este eviden?iat? în propor?ie de 90% la porumbeii cu paratifoid? ?i se nume?te tipul porumbelului. O astfel de “gazd?” nu poate infecta de obicei alte specii sau oameni. Infec?ia este posibila în 3 moduri: ingestie oral? (lapte, alimente infectate sau ap?), inhalarea de praf sau de transmitere de la femela la ou (infec?ie g?lbenu? transovarial sau infec?ie cloacal? ou-coaj?, p?trunzând-l în termen de câteva ore). De obicei pentru porumbeii s?n?to?i ?i bine îngriji?i, cu o flor? intestinal? s?n?toas? , ingestia salmonellei nu este periculoas?. Dar infectarea este posibil? dac? imunitatea porumbeilor este sc?zut? (exist? factori de stres). De asemenea, o infec?ie s-ar putea s? apar? concomitant cu o alt? boal? sau dup? un tratament cu antibiotice, f?r? a restabili flora intestinal? dup? aceea (administrarea de bacterii probiotice). Originea infec?iei cu salmonella în mediul înconjur?tor nu poate fi decât de la al?i porumbei, de exemplu cei s?lbatici sau porumbei de ora? ?i porumbei infecta?i latent (forme subclinice), care secret? neregulat germeni cu excremente. De cele mai multe ori salmoneloza este adus? în cresc?torii de porumbeii nou achzi?iona?i, dup? expozi?ii sau de la porumbeii participant la concursuri care au contactat bacterii din co?urile de transport. În cresc?torie bacteria se poate înmul?i neobservat?.
Simptome clinice:

Apari?ia bolii în cresc?torii are de obicei loc în sezonul de reproducere. Motivele principale sunt stresul, imnuitatea sc?zut? care se leag? de transmiterea imunoglobinei la pui. Puii care contacteaz? bacteria de la p?rin?i prezint? semne ale bolii înc? de când sunt în cuib, dar ?i dup? separare sau în perioada de n?pârlire. Salmoneloza ca boala se poate manisfesta sub diferite forme. Depinde de modul în care s-a contactat boala, de cantitatea bacteriei ingerate ?i ce organe au fost afectate. Porumbeii infecta?i nu prezint? întotdeauna acelea?i simptome. De cele mai multe ori este vorba de o varia?ie de simptome.

Forme acute ale bolii care se manifest? la pui:

• Diaree vâscoas? de culoare galben-verzuie, uneori cu sânge
• Pierdere excesiv? în greutate
• Articula?ii umflate

Forme cronice la porumbeii
maturi:

• Articula?ii umflate
• Paralizia aripilor sau a picioarelor
• Pierderea echilibrului
• Capete r?sucite, tremor sau aripi târâte pe podea
• Infertilitate permanent
• Tulbur?ri ale n?pârlirii
• Mortea subit? a porumbeilor reproduc?tori
• Inflama?ii ulceroase ale pielii
• Opacitatea corneei, schimbarea culorii irisului, pierderea vederii unui ochi

Diagnosticarea:

Cel mai bun moment ale diagnostic?rii bolii este în perioada n?pârlirii. Boala poate erupe în aceast? perioad? ?i se îmboln?vesc în special porumbeii infecta?i latent. Porumbeii sunt sl?bi?i de trecerea prin perioada de n?pârlire a?adar sunt mai predispu?i la infec?ii. În aceast? perioad? este mai u?oar? detectarea bolii în excremente.

Tratarea bolii:

Când sunt observate simptomele descrise mai sus, tratamentul cu antibiotic este absolut necesar. Este ideal ca antibioticul s? fie ales cu ajutorul unui test de rzisten?? ?i porumbeii s? fie trata?i pe o perioad? cuprins? între 14 ?i 21 de zile. Nifuramicin ofer? o arie larg? de ac?iune ?i efecte foarte bune.
Ca ?i tratament adi?ional se recomand? Entrobac, Immunbooster ?i Gervit V pentru a su?ine rezisten?a ?i flora intestinal?. De asemenea trebuie redus? presiunea infec?iilor. Ceea ce inseamn? c? trebuie elimina?i germenii din mediul în care stau porumbeii bolnavi. În acest scop se recomand? dezinfectarea cresc?toriei ?i a tot ce ?ine de aceasta cu Dezinfektion Pro (în prima ?i în ultima zi de tratament). Dar înainte de acest lucru trebuie s? se fac? o cur??are total?.

Viermi

Nematodele (viermi de p?r sau viermi rotunzi) sunt un tip de viermi adesea întâlni?i la porumbei. Cestodele (tenii), care au nevoie de o gazd? alternativ? pentru ciclul lor de via?? nu joac? un rol important ?i sunt întâlni?i de obicei în mod izolat ?i nu în întreaga cresc?torie. Viemii de p?r ?i cei rotunzi tr?iesc în intestinul sub?ire al animalelor. O infec?ie sc?zut? nu declan?eaz? simptome, îns? poate cauz? pierdea condi?iei ?i sc?derea performan?ei. Infec?iile majore au efect asupra st?rii generale a porumbelului ?i poate poate cauza moartea, în situa?ii izolate.

Germeni:

Dou? dintre cele mai importante nematode întâlnite la porumbei sunt Ascaridia columbae (viermii rotunzi) ?i Capillaria obsingata (viermii de p?r). Ace?tia au un cilcu de via?? direct (f?r? gazde alternative). Infec?ia la porumbei are loc prin ingerarea de ou? de viermi. Ou?le de ambele tipuri de viermi sunt foarte rezistente la dezinfectan?i, tolereaz? înghe?ul ?i r?mân infec?ioase pentru mult timp. Din punct de vedere clinic, o infec?ie cu viermi de p?r este mai dramatic? decât o infec?ie cu viermi rotunzi. Unul dintre motive este c? viermii de p?r p?trund adânc mucoasa ?i se hr?nesc din sânge ?i ?esut lichid. Asta e modul în care afecteaz? grav mucoasa intestinului sub?ire. Trebuie men?ionat c? în compara?ie cu viermii de p?r, viermii rotunzi sunt gazed specifice. Acest lucru înseamn? c? porumbeii pot fi infecta?i cu viermi de p?r prin alte p?s?ri, cum ar fi g?inile, ciorile, vr?bii.
Întregul ciclu de via?? la viermii rotunzi dureaz? 4-6 s?pt?mâni iar la viermii de p?r de 3-4 s?pt?mâni (de la ingerarea ou?lor pân? la eliminarea acestora prin excremente). În scopul de a întrerupe acest ciclu tratamentul trebuie f?cut de dou? ori pentru c? nu toate tratamentele au în compozi?ie substan?e necesare elimin?rii ou?lor de viermi. ?i totodat? exist? riscul reinfect?rii prin ingerarea acestora. A?adar igiena corespunz?toare ?i dezinfectarea porumbarului este necesar? pe durata tratamentului.

Simptome:

Simptomele difer? în func?ie de gradul de infectare:
• Pierderea condi?iei ?i a performan?ei
• Pierdere în greutate
• Diaree, V?rs?turi
• Anemie
• Culoarea ochilor deschis? la nuan??
• Tulbur?ri în perioda reproducerii
• Moarte subit? (determinate de ruptur? intestinal?)

Diagnosticare:

Infec?ia cu viemi este diagnosticat? prin examinarea excrementelor la microscop

Tratament:

1 pastila de Wurm T la un porumbel. Repeta?i tratamentul dup? 3 s?pt?mâni. Se recomand? administrarea simultan? a Gerwit W. Dezinfec?ia cu Eimeran este obligatorie în vederea elimin?rii riscului de reinfectare.

   Produse recomandate sau aflate la promotie

x

BLITZFORM 250 ML
Pret - 226.00 RON
x

CARNI SPEED 500 ML
Pret - 115.00 RON
x

ROTOSAL
Pret - 145.00 RON
x

BLITZFORM 100ML
Pret - 99.00 RON
Intra si descarca muzica de pe trilulilu cu Trilulilu Downloader sau muzica de pe youtube cu YouTube Downloader