Articole

Interviu Sabau Doru Stefan


Sab?u Doru ?tefan

Locul 2 Na?ional As Maraton 2017

Locul 3 Na?ional Maraton Cresc?tori 2017

Locul 9 Na?ional Fond 2018

 

,,Immunbooster ajut? sistemul imunitar, am observat c?, porumbeii se antreneaz? mult mai bine în jurul cresc?toriei. Zbor folosind acest produs ?i sunt foarte mul?umit! Din punctul meu de vedere, nu cred c? exist? ast?zi pe pia??, un produs similar, atât de bun

 

 

Doru ?tefan Sab?u este o stea în plin? ascensiune în columbofilia din vestul ??rii, rezultatele sale impunându-l ?i pe plan na?ional. Are 36 de ani, o familie frumoas? ?i este îndr?gostit de sportul columbofil. De?i a înregistrat rezultate foarte bune ?i la vitez?-demifond, Sab?u apreciaz? în mod deosebit zborurilor la distan?e lungi ?i foarte lungi, respectiv fond ?i maraton. Este unul dintre miile de columbofili români, care folosesc produsele Rohnfried, declarându-se încântat de calitatea acestora. În mod special, columbofilul bihorean apreciaz? Immunbooster, un produs Rohnfried, care le asigur? porumbeilor s?i plusul de imunitate necesar pentru a avea în volier? o stare de s?n?tate perfect?. În cele ce urmeaz?, v? prezent?m un amplu interviu cu cresc?torul bihorean, care ne dezv?luie câteva dintre principiile care l-au ajutat s? ajung? în topul na?ional.

 

 

 

Când ?i unde a?i ?inut prima dat? un porumbel în mân?? La ce vârst? a?i avut prima pereche de porumbei ?i în ce an a?i început s? concura?i în competi?iile columbofile?Primii porumbei i-am avut la vârsta de 8 ani (1990), atunci când tata a primit cadou doi pui de la un crescator din Cluj, deoarece i-a înapoiat acestuia un mascul ro?u prins în timpul unui concurs, în pervazul geamului, pe o vreme furtunoas?. ?in minte c? porumbelul avea inel cu numele ?i num?rul de telefon al proprietarului, pe care tata l-a sunat, iar ziua urm?toare a venit dup? el ?i a adus doi pui cadou. Primul porumbel ?inut în în mân? a fost, a?adar, un voiajor, datorit? tat?lui meu.

Pe balconul blocului, cei doi porumbei primi?i cadou erau îngriji?i cu mare aten?ie de tata ?i de mine, analizam împreuna cum zboar?, cum cresc puii ?i cronometram în cât timp se întorc acas?, la Marghita, de la Oradea (aproximativ 45 km aerieni), acolo unde erau transporta?i cu trenul de colegii de serviciu ai tat?lui. Dup? o perioad? de doi ani ?i multe discu?ii aprinse cu mama, a trebuit sa mut?m porumbeii la ?ar?, la bunici.

Aceasta pasiune pentru porumbei nu a încetat ?i de la varsta de 16 ani, dup? acoperirea blocului unde locuiam în Marghita, porumbeii i-am adus în podul blocului (1996 - 2000). Pe masur? ce am crescut, a trebuit ca, pentru anumite perioade de timp, s? renun? for?at la aceast? pasiune, ca urmare a necesit??ii continu?rii studiilor. În anul 2000, am început s? concurez cu porumbeii, iar din anul 2001 am concurat în tandem cu domnul Balla Kalman.

Personal, cred c? to?i cei care au reu?it s? “capete” acest virus columbofil, nu se mai vindec? niciodat?, mai bine zis nu mai renun?? toat? via?a la acest hobby. Ca s? v? dau un exemplu, în perioada efectuarii studiilor superioare (2001-2007 Arad), mergeam la domnul Kun Ladislau din Arad, aproape s?pt?mânal, s? stau în preajma porumbeilor voiajori.

 

Ce înseamn? columbofilia pentru dumneavoastr??

 

Columbofilia pentru mine este un mod de via??, respective, competi?ie.

Mod de viat?, deoarece, la ora actual? aproape to?i prietenii mei sunt columbofili ?i particip?m împreun? la diferite evenimente atât columbofile (expozitii, banchete), cât ?i personale (nunti, botezuri, zile de nastere). Cu alte cuvinte, via?a se învârte în jurul columbofiliei. Oricât de obosit a? fi, ziua începe cu porumbeii ?i dup? munc?, la sfâr?itul zilei, 2-3 ore le petrec cu înaripa?ii mei. Îmi place foarte mult competi?ia pentru c? este în natura omului s? fie competitiv, s? fie primul în orice face, dar pentru asta este nevoie s? faci ?i sacrificii: timp ?i bani.

Eu cred c? exist? doua principii în a achizi?iona porumbei buni:

-primul principiu ar fi: ,,Porumbei buni po?i achizi?iona cu bani mul?i”

-al doilea principiu ar fi: ,,Porumbei buni po?i avea de la prieteni”

Pentru mine s-a potrivit al doilea pricipiu. În to?i ace?ti ani, am înva?at un lucru important: ,,nu cantitatea, ci calitatea conteaz?”.

 

Cum a?i caracteriza, pe scurt, acest sport-hobby în Romania?

 

În Romania, acest hobby este în ascensiune. Pentru unii dintre noi pre?ul unui campion na?ional, nu vorbesc de porumbeii olimpici, a ajuns un ,,vis”. Cred c? la ora actual? majoritatea viseaz? c? vor deveni campioni na?ionali, olimpici, dup? care urmeaz? vânzarea. Pu?ini sunt cei care se mul?umesc ?i se bucur? de acest sport ca ?i un hobby.  În str?in?tate, în Belgia, Olanda sau Germania, acest hobby este, de fapt, un loc de munc? din care î?i câ?tig? existen?a, între?inându-?i familia sau completându-?i pensia.

Media vârstei columbofililor români este mult mai mic? decât a celor din Olanda, Belgia, Germani, lucru îmbucurator. Ei sunt dispu?i s? investeasc? mult? energie în acest sport ?i datorit? acestui fapt viitorul columbofiliei române?ti pe plan intern ?i interna?ional este unul luminos.

 

Care sunt categoriile de zbor preferate ?i de ce  ave?i o „sl?biciune“ pentru acestea?

 

Etapele preferate sunt etapele de maraton ?i fond. Concurez la toate etapele cu succese mai mici sau mai mari (viteza, demifond). De exemplu, anul trecut, la o etapa de viteza-demifond Nitra – 325 km, am avut primele 5 locuri pe centru, din 917 porumbei, ?i locurile 8, 9, 10, 11, 12 pe concurs, dintr-un total de 4.203 porumbei participan?i, respectiv locul 1 pe centru la cresc?tori ?i locul 2 pe concurs din 131 de cresc?tori.
P?rerea mea personal este c? la categoriile viteza – demifond, într-un procent de peste 50%, este contribu?ia cresc?torului. La categoriile fond – maraton, situa?ia este cu totul alta, dac? nu ai porumbei foarte buni, nu ai cum s? te eviden?iezi. Cele mai mari satisfac?ii le-am avut la categoriile maraton ?i fond, unde prefer etapele cu vitez? sub 1200 m/minut, deoarece astfel se pot eviden?ia porumbeii buni ?i priceperea cresc?torului.

 

Care sunt cele mai importante rezultate ob?inute pe plan na?ional, provincial ?i jude?ean?

 

În perioada când formam tandemul ,,Balla + Doru”, am avut rezultate mai mult la nivel jude?ean. Cele mai importante rezultate la nivel na?ional le-am ob?inut în perioada anilor 2017 – 2018:

 

,,Jum?tatea” 900915-2014 a clasat 4 etape de Maraton (950 km) + Mare fond (733 km) sub un procent de 2%:

Loc. 13 Stendal 953 km, anul 2017, din 3100 porumbei –Vit. Med. 1285,5 m/min Loc. 32 Nordhausen 946 km, anul 2017, din 5622 porumbei –Vit. Med. 1132,43 m/min Loc. 85 Berlin 959 km, anul 2017, din 5714 porumbei –Vit. Med. 1129,22 m/min Loc. 21 Most 733 km, anul 2016, din 1341 porumbei –Vit. Med. 909,68 m/min Loc. 96 Berlin 953 km, anul 2016, din 5046 porumbei –Vit. Med. 951,3 m/min

Loc.  2 Na?. As Maraton 2017

Loc.  1  As Maraton Provincia de Vest  2017

Loc.  3  Maraton Provincia de Vest  2017

Loc.  1  As Maraton Jude?ean  2017

Loc.  1  Maraton Jude?ean  2017

Loc.15 Catalog Na?ional Olimpic 2017 ( E  Maraton )

Loc.  3  Jude?ean Berlin Palmares  2016 – 2017

Loc.13  Na?.  Berlin Palmares  2016 – 2017

Loc.  4 Mare Fond Jude?ean  2016

Loc. 11 Mare Fond Provincia de Vest  2016


,,Frumu?ica” 909112-2015 a clasat 15 etape sub un procent de 2%:

Loc. 1 Strakonice 643 km, anul 2018, din 596 porumbei –Vit. Med. 1244,23 m/min

Loc. 2 Strakonice 643 km, anul 2018, din 1646 porumbei –Vit. Med. 1440,70 m/min

Loc. 5 Strakonice 643 km, anul 2018, din 1036 porumbei –Vit. Med. 1203,11 m/min

Loc. 6 Nitra 326 km, anul 2018, din 917 porumbei –Vit. Med. 1376,07 m/min

Loc. 8 Budapesta  213 km, anul 2018, din 3556 porumbei –Vit. Med. 1378,86 m/min

Loc. 3 Nitra 326 km, anul 2017, din 1289 porumbei –Vit. Med. 1342,89 m/min

Loc. 10 Budapesta 193 km, anul 2017, din 486 porumbei –Vit. Med. 1405,49 m/min

Loc. 5 Tabor  605 km, anul 2016, din 1994 porumbei –Vit. Med. 1214,71 m/min

Loc. 3 Ceske Budejovice 591 km, anul 2017, din 1304 porumbei –Vit. Med. 1021,52 m/mi

Loc. 9 Nat. Fond 2018

Loc. 10 Na?. Fond Pal.  2018

Loc. 10 Na?. General Pal.  2018

Loc. 11 Na?. General  2018

Loc. 3 Fond Provincia de Vest  2018

Loc. 6 General Provincia de Vest  2018

Loc. 2 Fond Pal. Provincia de Vest  2018

Loc. 5 General Pal. Provincia de Vest  2018

Loc. 4 Fond Pal . 3 ani Provincia de Vest  2018

Loc. 4 General Pal. 3 ani Provincia de Vest  2018 .  . etc. 9 norme de Locul 1, pe Jud. Bihor
 

Rezultate cresc?tor:

- Locul III na?ional ,,Maraton crescatori” (2017);

- Locul X na?ional ,,AS crescatori” (2017);

- Locul I Provincia de Vest ,,Maraton crescatori” (2017);

- Locul VI Provincia de Vest,,AS crescatori” (2017);

- Locul I judetean ,,Maraton crescatori” (2017);

- Locul II jude?ean ,,General crescatori” (2017);

- Locul III jude?ean ,,AS crescatori” (2017);

- Locul II jude?ean ,,AS crescatori palmares” (2018); 

Ce aprecia?i la un porumbei?

Porumbeii mei favoriti sunt cei care câ?tig?, evident. Apreciez foarte mult porumbeii care sunt constan?i ?i claseaz? un loc în primii 2%, din num?rul total de porumbei trimi?i într-un concurs. Porumbeii care fac norme de top jude?ean într-o concuren?? puternic?, în ochii mei sunt cei mai aprecia?i, deoarece concuren?a la nivel na?ional este neloial?. Neconcurând la aceea?i etap?, în acelea?i condi?ii (rut? de zbor, condi?ii meteo, mijloc de transport etc.), este o compara?ie a coeficientului de penalizare, care, dup? parearea mea, este incorect?. Revenind la porumbeii favori?i, sunt cei care se recupereaz? repede ?i pot fi concura?i s?pt?mân? de s?pt?mân?.

Ce linii de sânge cultiva?i? Cine sunt columbofilii de la care v-a?i inspirat în cariera dumneavoastr? columbofil??

Nu a? putea spune ca de?in linii de porumbei, la baza porumbeilor mei sunt porumbei de fond  - maraton. Ca ?i origini au: Arden, Stichelbaut, Kipp, Brugeman, Jac Polder, Ko Van Dommelen, Koers Karl Heinz, Win Muller, van Breemen, Norbert Norman, Zamfir Sorin, Marius Tunduc, Bilan Florin,?i nu în ultimul rând, Cosmin Olteanu, c?ruia îi mul?umesc ?i pe aceast? cale pentru porumbeii primi?i de la dânsul.

Porumbeii care mi-au adus aceste notabile perfoman?e na?ionale, din ultimii 2 ani, au ca provenien?? porumbeii de la Zamfir Sorin ?i Tunduc Marius.

Cresc?tori de la care m-am inspirat ?i m-au ajutat sunt foarte mul?i. Dintre ei, a? aminti pe Galaczi Sandor din Ungaria, Hunyadi Laszlo din Ungaria, Horvath Karoly din Ungaria, Cosmin Olteanu din Urlati, George Dr?gu?in  din Urlati, Pop Daniel din Cluj, Tunduc Marius din Oradea…cu scuzele de rigoare dac? am uitat pe cineva. Personal, cred c? ai de înv??at de la orice cresc?tor, chiar ?i de la un cresc?tor f?r? rezultate: s? nu faci ca el !
Când timpul îmi permite, vizitez cresc?torii care zboar? categoriile preferate de mine, fond – maraton, analizez porumbeii la mân?, cu prec?dere porumbeii cu rezultate, urm?resc cum e compartimentat? crescatoria etc.

Care este metoda de zbor pe care o folositi? De ce?

Am incercat ambele metode de zbor, dar rezultatele notabile am avut când am concurat sub ,,combina?ie”. Prima parte a sezonului dup? metoda v?duviei clasice, totale, iar dup? primul maraton la natural 6 s?pt?mâni. În anul 2016, dupa prima etap?, am trecut la v?duvie ?i tot anul, inclusiv etapa de Berlin din 30.07.2016, unde am clasat pe locurile 5,16,85 din 5046 porumbei, am concurat la v?duvie. Am angajat 8 porumbei la Berlin, 4 femele si 4 masculi, iar primii 4 porumbei sosi?i au fost femele . În anii 2017 – 2018, dup? prima etap? am trecut la v?duvie, iar dupa primul maraton am împerecheat porumbeii, celelalte doua maratoane concurându-le la natural. Zbor astfel pentru c? am observat c?, spre sfar?itul sezonului de concursuri, porumbeii sunt greu de motivat, cu prec?dere masculii.

Care sunt produsele firmei Rohnfried pe care le folosi?i? Care sunt caracteristicile acestora care vi se par potrivite pentru porumbeii dumneavoastr??

Apreciez foarte mult produsele marca Rohnfried, fiind unul dintre columbofilii care se declar? mai mult decât mul?umit de modul în care acestea îmi ajut? p?s?rile s? i?i ating? poten?ialul. Folosesc mai multe produse, din care amintesc: Rotosal, BT – Amin Forte, Mumm, Sedochol, Immunbooster, Entrobac.
Rotosal, BT – Amin Forte ?i Mumm-ul folosesc la recuperare, iar Sedochol cu Entrobac la recuperarea florei intestinale. Tododat? sunt extrem de mul?umit de Immunbooster. Immunbooster ajut? sistemul imunitar, am observat c? porumbeii se antreneaz? mult mai bine în jurul cresc?toriei. Zbor folosind acest produs ?i sunt foarte mul?umit! Din punctul meu de vedere, nu cred c? exist? ast?zi pe pia??, un produs similar, atât de bun!

   Produse recomandate sau aflate la promotie

x

TAUBENGOLD 1 LITRU
Pret - 94.00 RON
x

AVIPHARM 1000 ML
Pret - 90.00 RON
x

BLITZFORM 250 ML
Pret - 226.00 RON
x

WINPUT 6.6 KG
Pret - 389.00 RON
Intra si descarca muzica de pe trilulilu cu Trilulilu Downloader sau muzica de pe youtube cu YouTube Downloader